Knihovna Josefa von Eichendorffa

knihovna 100Knihovna je součástí Kulturního centra v obci Sedlnice. Ve společných prostorách knihovny najdete i informační centrum Sněženka, které podává turistické informace o regionu POODŘÍ.

KNIHOVNA JE JIŽ PLNĚ AUTOMATIZOVANÁ, tzn. že můžete z pohodlí vašeho domova prostřednictvím on-line katalogu zjistit, zda se v naší knihovně nachází vámi požadovaný titul. V kladném případě si jej můžete rezervovat anebo pokud se daný titul v naší knihovně nenachází, můžete požádat o objednání knihy v rámci MVS /Meziknihovní výpůjční služba/ - zejména naučná literatura. Pro vstup do knihovního katalogu klikněte zde on-line katalog knih. Věřím, že si z našeho fondu vyberete a strávíte tak nad knihou příjemné okamžiky. Stálý knižní fond je navíc doplňován každé 2 měsíce výměnnými soubory v rámci výkonu regionálních funkcí knihovnou Nový Jičín. Knihovní fond je pravidelně doplňován také o tituly z projektu Česká knihovna. Jak již název vypovídá, jedná se o knihy českých autorů.

V patře se pak nachází obecní knihovna Josefa von Eichendorffa. Čtenářům je k dispozici 6 840 svazků ve volném výběru a odebírány jsou 3 až 4 tituly periodik. Čtenářem se může stát kdokoli na základě provedené registrace a uhrazení registračního poplatku. V knihovně je možné si kromě knih a periodik vypůjčit také deskové hry nebo audioknihy. Na rozšíření nabídky se průběžně pracuje. Skladbu fondu mají možnost částečně ovlivnit i samotní čtenáři. Pokud knihovna nedisponuje požadovaným titulem, je možné jej v rámci služby MVS objednat z jiné knihovny. Jedná se však o placenou službu. Každoročně je fond knihovny obměňován, jednak nákupem nových knih z rozpočtu obce, získávány jsou také z projektu Česká knihovna a v neposlední řadě je fond knihovny na stanovenou dobu zpestřován výměnnými sobory z Regionálního knižního fondu. Tyto knihy jsou zvlášť vyčleněny v samostatném regále. Knihovnu navštěvují také děti základní a mateřské školy na besedách k různým tématům či na knihovnických lekcích. S prvňáčky se zapojujeme do celostátního projektu, Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Vyvrcholením je pak červnové slavnostní pasování na čtenáře. Velmi oblíbená je Noc s Andersenem, opět se jedná o akci s celostátní mediální podporou, různé aktivity jsou připravovány zejména v říjnovém Týdnu knihoven. Všichni zájemci mohou do fondu knihovny nahlédnout 7/24 a to díky on-line katalogu knihovny viz odkaz výše. Od roku 2019 je knihovna zapojena také do projektu Bookstart S knížkou do života. banner book

Vaše knihovnice Mgr. Lenka Šimurdová

dscn2072
dscn2074
dscn2075
dscn2076
dscn2077
dscn2078
dscn2079
dscn2080
dscn2081
dscn2082

Ministerstvo kultury varuje:
Pozor, čtení ohrožuje hloupost!

Knihovna je členem profesní organizace SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky  skip

Rodičům dětí doporučujeme tyto weby - Celé Česko čte dětem a Čtení pomáhá.

Portál pro přístup ke zvukovým záznamům - https://narodnifonoteka.cz/

 

Vytisknout E-mail

Kudy k nám?

Kontaktujte nás

Knihovna
knihovna Sedlnice
Knihovna Sedlnice
Sedlnice 106, 742 56 Sedlnice

(+420) 556 712 638

Po:
13:00 - 17:00
Út:
zavřeno
St:
13:00 - 17:00
Čt - Ne:
zavřeno