Noc s Andersenem 2017

V pátek 31.března proběhla v sedlnické knihovně Josefa von Eichendorffa akce evropského rázu „Noc s Andersenem“. Nna 14 sedlnických dětských čtenářů čekala spousta soutěží, her a nevšedních zážitků nejenom v knihovně, ale také v nejbližším okolí KIC Sněženka.

 Jakmile se dostavily všechny děti mohlo se vyrazit na první procházku, která vedla na místní hřiště, kde jsme zkontrolovali Fabularis Anderseni. Že nevíte co to je?? Pohádkovník andersenův.  Ten zde zasadili děti v minulých letech spolu se starostou obce, panem Františkem Jordánkem.

Každý ročník „Noci s Andersenem“ má vyhlášené téma, to letošní se vedlo v duchu populárního pohádkového komiksu ČTYŘLÍSTEK. První sprcha záludných otázek v tomto směru proběhla pod pohádkovníkem ověšeném bonbony. Správná odpověď vynesla luštiteli možnost utrhnout si ze stromu sladkou odměnu.

Protože jedna z postaviček Čtyřlístku je pes, vedla naše další zastávka záměrně k sedlnickým kynologům, kteří si připravili ukázku agility, triky s pejsky a obranu. Rovněž si děti vyposlechly zajímavou přednášku, jak se správně k pejskům chovat - obzvláště k těm cizím. Zde děti našly šifru, kterou mohli rozluštit v 19.30 hod.

Po návratu do kulturního domu čekala na děti knihovnická olympiáda se Čtyřlístkem, kde na sedmi stanovištích plnily různorodé úkoly od vědomostních až po ty pohybové. Přísnou kontrolu nad jejich plněním měli naši hrdinové Čtyřlístku Fifinka, Pinďa, Myšpulín a Bobík. Díky vědeckým sklonům kocoura Myšpulína jsme byli svědky i pokusu. Po vyhodnocení olympiády nastal čas večeře.

Opékání párků se účastnily děti s nadšením a pozvání k ohni s úsměvem přijala i čtveřice čtyřlístku. Rozluštěná šifra prozradila co bude následovat dál. Najít ztracené korálky víly Sněženky. Projít zámecký park zahalený do tmy bylo tedy nutností. Nezbývalo nic jiného než podstoupit stezku odvahy a na pěti stanovištích svou dovedností a šikovností získat co nejvíce korálků pro náhrdelník víly Sněženky. Děti vše zvládly a víla jim předala další vzkaz , kdy školáci v knihovně hledali čarovný klobouk plný různé havěti, mezi kterou se skrývaly klíčky od truhlice s pokladem. Onen poklad obsahoval hry a knížky s motivy čtyřlístku, které se stanou součástí knihovny a budou dostupné všem jejím návštěvníkům. Po povinné hygieně následovala pohádka na dobrou noc a jak už bylo v úvodu zmíněno jednalo se o Císařovy nové šaty. Děti si postupně předávaly knížku a každý přečetl kousek pohádky. Do svých pohádkových příběhů vkládal Andersen své životní zkušenosti. Vyjadřují přesvědčení o vítězství kladných stránek lidské povahy, víru ve vítězství lidské dobroty a lásky, kritiku povýšenectví, přetvářky a omezenosti.  Slávy se Andersen dožil již za svého života. Byla to odměna za krutá léta mládí. I když děti ulehly do svých spacáků okolo půlnoci dobrou hodinku po té bylo slyšet jejich veselé štěbetání.

 S nadsázkou by se dalo říci, že ráno na děti čekala snídaně jako pro císaře. Maminky dětí byly opět skvělé a napekly nejrůznější buchty, bábovky a muffiny. Výběr byl velký a děti jsme vůbec nemuseli dlouze pobízet.

Dříve než se ve dveřích objevili první rodiče stihli malí nocležníci vyluštit znalostní testík a vítězové obdrželi perníkové medaile. I na vytvoření vlastního komiksu zbyl nějaký čas a tak se děti na krátko staly tvůrci nových příběhů. Nocování se všem moc líbilo a na odchodnou každý zúčastněný dostal na památku balíček pozorností v němž samozřejmě nechyběly časopisy Čtyřlístku.

 A co říci závěrem snad jen to, že nám s vašimi dětmi bylo faj a jak řekl Zdeněk Svěrák „"Všechny děti potřebují pohádky. Pohádky jsou vláhou pro dětskou duši."

 

Vytisknout